Motorrijlessen bij rijschool Rij-Be-Wijs  en Examen eisen
 

Er gelden kledingeisen tijdens het motorexamen voor de motor kandidaat.
motor

Het praktijkexamen voor de motor bestaat uit twee onderdelen voor alle categorieën motoren:

 1. Voertuigbeheersing (op een afgelegen parkeerterrein in Amsterdam )
 2. Verkeersdeelneming (rijden op de openbare weg in Haarlem of Amsterdam)

Het lesgeven in en examineren van beide categorieën vinden afzonderlijk plaats.

Drie categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A

Welke categorie motorrijbewijs (A1, A2 of A) u nodig heeft, hangt af van het motorvermogen, uw leeftijd en ervaring:

 • Categorie A1 is voor motorfietsen tot 125cc en maximaal 11 kW;
 • de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is  18 jaar.
 • Categorie A2 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. U moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben. Met ingang van 31 december 2013 kunt u het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat u eerst rijbewijs A1 heeft gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd voor rijbewijs A2 20 jaar.
 • Categorie A is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 22 jaar. U moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A2. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen. De minimumleeftijd hiervoor is 24 jaar

Voor alle categorieën motoren heeft ‘Motor Rijschool Rij(be)wijs’ verschillende motoren die aan deze eisen voldoen.

 

Motorexamen Voertuigbeheersing

 

Het motorexamen Voertuigbeheersing bestaat uit twaalf oefeningen, die zijn verdeeld in vier clusters.
Op je examen voer je zeven oefeningen uit. Vier hiervan zijn verplicht, de rest wordt door je examinator uitgekozen. Het gaat er bij alle oefeningen om dat je de examinator op overtuigende wijze je beheersing van de motor demonstreert. Dit houdt in dat je controle hebt over de motor bij hoge én lage snelheid, en daarnaast goed moet kunnen remmen.

Rijschool Rij(be)wijs geeft onderricht in alle twaalf benodigde oefeningen.

 

Motorexamen Verkeersdeelneming

Tijdens het motorexamen Verkeersdeelneming laat je zien dat je je op een veilige manier, soepel door het verkeer kunt bewegen volgens de geldende regels.

Punten waar de examinator onder andere op let, zijn:

 • Het kijkgedrag van de motorrijder
 • de plaats op de weg van de motorrijder
 • voldoende rekening houden met overige weggebruikers
 • het goed toepassen van de verkeerregels
 • of de motor in het verkeer goed wordt beheerst.

* Voor het Motorrijbewijs 13 lessen voor.  € 999,-  Met praktijk examen Avb en Avd

* Losse lessen € 45,- p/60 min.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze rij-instructeurs:
via het Contact Formulier »
of
Bel je met: 06 533 633 04